23.11.2015 r.

Zmiana adresu strony internetowej przedszkola

Adres nowej strony internetowej przedszkola to www.zs-p8zory.pl
Od tej pory wszystkie informacje oraz zdjęcia przedszkolaków będą umieszczane na podanej stronie.


16.11.2015 r.

GRUPA I "ŻABKI"

20 listopada (piątek) o godz. 9.00 odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców
pt. "Zabawy rozwijające słuch fonematyczny przygotowujące do nauki czytania i pisania".

Zapraszam
wych. Mirosława Maciończyk

12.11.2015 r.

Uwaga Rodzice!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania grupowe:

Grupa I "Żabki" - 17.11.2015 g.15.30
Grupa II "Biedronki" - 18.11.2015 g.15.30
Grupa III "Motylki" - 17.11.2015 g.15.30
Grupa IV "Misie" - 17.11.2015 g.15.3010.11.2015 r.

Uwaga Rodzice!

Jutro tj. 10.11. proszę ubrać dzieci w ciepłą odzież,
ponieważ ze względu na brak prądu w godz. 8.00-14.00 w przedszkolu nie będzie włączone ogrzewanie.


09.11.2015 r.

Uwaga!

W dniach od 9 do 16 listopada prosimy o wpłatę II raty Rady Rodziców (listopad - grudzień 30 zł).
Dziękujemy za systematyczne dokonywanie wpłat.


12.10.2015 r.

Uwaga!

Ze względu na niską frekwencję dzieci jutro (13 października) zdjęcia zostają odwołane.
Zdjęcia zostały przełożone na późniejszy termin.


08.10.2015 r.

Uwaga!

Zmiana godzin nauki języka angielskiego!

Od 5 października (poniedziałek) zajęcia z języka angielskiego w grupie I"Żabki" i II "Biedronki" odbywać się będą według planu:

poniedziałek:
 • grupa I "Żabki" 8.00 - 8.30
 • grupa II "Biedronki" 8.30 - 9.00

 • środa:
  • grupa I "Żabki" 8.30 - 9.00
  • grupa "Biedronki" 8.00 - 8.30

  • Grupa III "Motylki" - godziny zajęć bez zmian!

   Prosimy rodziców, aby dzieci rozpoczynające język angielski o godz. 8.00 przychodziły do przedszkola punktualnie.


08.10.2015 r.

Uwaga!

W dniu 13 października tj. wtorek będą robione w przedszkolu zdjęcia.
O zakupie zdjęć zadecydują rodzice, którzy otrzymają zdjęcia do wglądu.
Cena zdjęć zostanie podana w późniejszym terminie.


05.10.2015 r.

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców dzieci z grupy "Biedronki"
na zajęcia otwarte, które odbędą się
9 października (piątek) o godz. 9.30.

Temat zajęć: "Kolory jesieni"- wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii - Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej.


wych. Monika Albrecht

21.09.2015 r.

Uwaga Rodzice!

W środę 23 września we wszystkich grupach, w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu, odbędzie się ognisko integracyjne.
Prosimy o ubranie dzieci w wygodny strój do zabaw ruchowych.

18.08.2015 r.

Uwaga!

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci z naszego Przedszkola na zebranie rozpoczynające rok szkolny 2015/2016,
które odbędzie się 27 sierpnia (czwartek) o godzinie 15.30.

25.06.2015 r.

Uwaga rodzice!!!

Rachunki za m-c czerwiec do odbioru
w przedszkolu
od 3 do 14 lipca w godz. 8.00-13.00
lub
informację o kwocie rachunku można uzyskać
pod nr tel. 603 152 853

§ 6 umowy


1. W przypadku nie uiszczenia należności objętej umową w terminie, Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z pierwszym dniem następnego miesiąca (wrzesień 2015r.)
2. W przypadku określonym w ust.1 Przedszkole upoważnione jest do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nie uiszczonej należności powiększonej o odsetki. Kosztami sądowymi obciążony zostanie Opiekun.

Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłat.
01.09.2014 r.
Procedury schodzenia i rozchodzenia się dzieci:

 1. Od godziny 6.30 do godziny 7.30 następuje schodzenie się dzieci w sali na dole.
 2. Od godziny 7.30 do godziny 8.15 dyżuruje w szatni Pomoc Nauczyciela wraz z Woźną , które odprowadzają dzieci do poszczególnych sal. Rodzic czeka tak długo dopóki dziecko nie zostanie odebrane przez wyznaczone osoby.
 3. Od godziny 8.15 drzwi przedszkola zostają zamknięte. Rodzice którzy przyjdą później korzystają z dzwonka oraz domofonu w celu zgłoszenia spóźnienia dziecka. Rodzic czeka tak długo dopóki dziecko nie zostanie odebrane przezwyznaczone osoby.
 4. Rodzice, którzy chcą odebrać dziecko wcześniej dzwonią domofonem do odpowiedniej sali/grupy i czekają w szatni na dziecko. Pomoc/woźna przyprowadza dziecko.
 5. Pomoc nauczyciela o godz. 14.15 (po podwieczorku) schodzi do szatni na dyżur. Wzywa dziecko z poszczególnej grupy,które przyprowadza do szatni woźna. Dyżur ten trwa do godziny 15.30.
 6. Od godziny 15.30 rodzice odbierają dziecko z sali "rozchodzenia się" dzieci.


Aby ułatwić pracę sobie nawzajem należy przestrzegać ustalonego harmonogramu oraz zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.


ul. Wysoka 13
44-240 Żory

tel/fax (32)4358464

tel kom. 603152853

e-mail: p8rogozna@o2.pl